Ajankohtaista tietoa

Kaleva kannustaa lapsia liikkumaan

30.7.2015 / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Kesällä vapaa-aika ja ulkoleikit altistavat lapsia tapaturmille, kun lapsilla on aikaa osallistua liikuntaleireille, leikkiä pihalla ja harjoitella uudelleen talven aikana unohtuneet taidot trampoliinilla, pyöräilyssä ja skeittilaudoilla.

Lasten liikunnan myönteiset vaikutukset ovat kuitenkin mittavia. Terve koululainen (TEKO) -hankkeen mukaan liikehallintakyvyt ja motoriset taidot auttavat joukkuepeleissä ja liikuttaessa hankalilla alustoilla. Monipuolinen liikunta lapsuudessa suojaa tapaturmilta myös myöhemmällä iällä. Lihakset ja luusto vahvistuvat, koordinaatiokyky paranee.

Joka vuosi suomalaiset yleisurheiluseurat tavoittelevat kiinnitystä hopeiseen Kalevan Maljaan. 1900-luvun alussa maljaan kaiverrettu teksti "Ruumiillinen ja taloudellinen hyvinvointi päämäärämme" on yhä ajankohtainen.

- Maljan tarkoituksena oli ja on edelleen kannustaa nuoria ylläpitämään kuntoaan liikkumalla ja urheilemalla. Toki kolikon kääntöpuoli on se, että aktiivinen liikunta tuo tullessaan lisääntyvät tapaturmat ja rasitusvammat, sanoo Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan toimitusjohtaja Paula Salonen.

Suurin osa lasten tapaturmista sattuu kodissa ja sen lähiympäristössä. Kalevan teettämän tutkimuksen (6/2014) mukaan yleisimpiä lasten tapaturmia ovat kaatumiset, törmäämiset erilaisiin esteisiin, putoamiset sekä jalkojen ja käsien vääntymiset. TEKO-hankkeen tilastoista ilmenee, että Suomessa sattuu vuosittain noin 350 000 liikuntatapaturmaa, joista 26 % kohdistuu nilkkaan ja 17 % polviin.

- Tutkimuksemme mukaan tärkein syy lasten tapaturmavakuutuksen ottamiseen on varmistaa lapselle helppo ja nopea pääsy lääkäriin. Lapsille suunnattu vapaaehtoinen tapaturmavakuutuksemme kattaa myös aktiivisessa urheiluharrastuksessa syntyneet tapaturmat, johtaja Minna Mikkanen Kalevasta sanoo.

Lasten ja nuorten liikkuminen parantaa hyvinvointia, lisää lasten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ehkäisee syrjäytymistä. Siksi Vakuutusyhtiö Kaleva aktivoi lapsia ja nuoria myös tämän kesän Kalevan Kisoissa, jotka pidetään Porissa 30.7.-2.8.2015.

- Lapset ovat kisoissa keskipisteenä. Paikallisseurojen nuoret yleisurheilijat toimivat Kalevan esiurheilijoina avaamalla lajien finaaleja. Lisäksi luvassa on muun muassa vapaalippuja lapsille huoltajineen, huippu-urheilijatapaamisia ja kisamuistojen kuvauksia, Mikkanen kertoo.

Lisätietoja: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva johtaja Minna Mikkanen, p. 050 536 4688, minna.mikkanen@mandatumlife.fi toimitusjohtaja Paula Salonen, p. 050-424 4280, paula.salonen@mandatumlife.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva on Suomen vanhin henkivakuutusyhtiö. 140-vuotias Kaleva on erikoistunut vakuuttamaan yhteistyösopimusten piirissä olevien toimihenkilö- ja palkansaajajärjestöjen jäseniä perheineen. Kaleva on Porissa tänä vuonna pidettävien Kalevan kisojen pääyhteistyökumppani.

Kaleva selvitti: Tällä summalla suomalaiset uskovat selviävänsä taloudellisesti puolison kuolemasta

3.7.2015 / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Ifin henkivakuutuskumppani Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva selvitti*, miten suomalaisissa perheissä uskotaan taloudelliseen pärjäämiseen, jos vain toinen puoliso päätyy huolehtimaan perheen kaikista kuluista.

11 000 euroa on summa, jolla suomalaiset* arvioivat selviävänsä taloudellisesti vuoden ajan ilman samassa kotitaloudessa asuvan puolison tuloja.

– Summa kuulostaa todella pieneltä. Sopivan henkivakuutusturvan laskemisessa nyrkkisääntönä pidetään summaa, joka saadaan, kun lasketaan yhteen vakuutetun vuoden tulot, kotitalouden yhteisvastuulliset velat sekä 20 000 euroa jokaista kotona asuvaa lasta kohden. Laskutoimituksen tulokseksi saatavalla summalla perhe selviäisi taloudellisista velvoitteistaan ensimmäisen vuoden ilman suurempia järjestelyitä”, laskee Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan markkinointijohtaja Minna Mikkanen.

Vain joka viides kyselyyn vastaajista uskoo pystyvänsä pitämään talouden pystyssä ilman lisärahaa. Lähes yhtä suuri joukko ei osaa arvioida summaa, jolla he pärjäisivät vuoden ajan.

– Tilanne, jossa perhe joutuu hoitamaan kaikki menonsa yhden aikuisen tilipussista, voi johtua muun muassa puolison äkillisestä kuolemasta, Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan toimitusjohtaja Paula Salonen toteaa.

Lapsiperheissä tarvittava kertasumma arvioidaan keskiarvoa korkeammaksi: 14 000 euroa on lapsiperheiden arvion mukaan riittävä summa vuodeksi.

– Erityisesti lapsiperheissä henkivakuutuksella voi olla suuri merkitys kuoleman osuessa kohdalle. Lapsiperheiden menot ovat usein suuret, ja yhden vanhemman maksukyky voi loppua kesken, Salonen muistuttaa.

– Tapaturma, onnettomuus tai sairaus voi aiheuttaa myös työkyvyttömyyden, jolloin työnantaja ei enää tule maksamaan palkkaa. Henkivakuutuksen lisäksi on tärkeää huolehtia myös muusta henkilövakuutusturvasta, opastaa Ifin henkilövakuutusten johtaja Tero Hoikkala.

Laina kasvattaa vuoden ajaksi riittävän summan määrää

Vain 16 % niistä talouksista, joilla on lainaa, uskoo selviävänsä vuoden ajan ilman toisen puolison tuloja korvaavaa rahallista tukea. Niillä, joilla ei ole lainaa, noin kolmasosa ajattelee samoin.

– Lapsiperheet nousevat tärkeäksi ryhmäksi myös tämän tuloksen kannalta, koska heillä on usein myös paljon lainaa esimerkiksi perheelle sopivan asunnon hankinnasta, Salonen toteaa.

Joka kolmas kyselyyn vastaajista ei ole edes pohtinut, miten perhe selviäisi tilanteessa, jossa puolison tulot yhtäkkiä menetettäisiin. Noin neljäsosa kokee varautuneensa mahdolliseen puolison tulojen menetykseen jotenkin. 42 % vastaajista kertoo, että asia on jäänyt pohdinnan tasolle, eikä mitään varautumistoimia ole tehty.

Henkivakuuttaminen ei ole Suomessa yleistä, vaikka lainan ja lasten kannalta voisi toivoa toisin

Kyselyyn vastanneista 42 % on sellaisia, joiden taloudessa kummallakaan aikuisella ei ole henkivakuutusta. Joka kolmannessa taloudessa molemmilla on henkivakuutus. 42 %:lla kyselyyn vastanneista on oma henkivakuutus.

Lainaa omaavistakin henkilöistä 41 % on sellaisia, joissa kummallakaan aikuisella ei ole henkivakuutusta. Tosin yli 100 000 euroa lainaa omaavista näiden vastaajien osuus on enää viidesosa.

Kyselyyn vastaajilta tiedusteltiin myös, kuinka paljon he olisivat valmiita maksamaan henkivakuutuksesta. Keskimääräiseksi summaksi muodostui 10 euroa kuukaudessa.

– Henkivakuutuksen hintaan vaikuttaa yleensä vakuutetun ikä ja turvasumma sekä Kalevassa lisäksi hintaa alentavana tekijänä järjestön jäsenyys. Tuolla 10 euron kuukausimaksulla esimerkiksi 35-vuotias saisi Kalevasta 85 000–145 000 euron henkivakuutuksen yhteistyöjärjestöstä riippuen, toteaa Mikkanen.

– Monilla menee kymppi kuussa paljon turhempiin asioihin kuin tulevaisuuden turvaamiseen. Kannattaa siis sijoittaa pienetkin summat oikein, Mikkanen vinkkaa.

* Keskinäisen Vakuutusyhtiön Kalevan teettämään kyselytutkimukseen osallistui 1 004 henkilöä. Vastaajajoukko edustaa täysi-ikäisiä suomalaisia parisuhteessa eläviä. Vastaajajoukko painotettiin 18–74-vuotiasta väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan. Tutkimus toteutettiin sähköisesti kesäkuussa 2015. Kyselyn toteutti Kalevan toimeksiannosta YouGov Finland.

Lisätietoja: Minna Mikkanen, markkinointijohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, p. 050 536 4688, minna.mikkanen@mandatumlife.fi. Riikka Rytilahti, tiedottaja, If, p. 050 424 4223, riikka.rytilahti@if.fi

Kaleva on Suomen vanhin ja yksi vakavaraisimmista henkivakuutusyhtiöistä. Viime vuonna Kaleva täytti 140 vuotta. Yhteistyössä Sammon tytäryhtiön If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n kanssa Kaleva on erikoistunut tuottamaan henki- ja tapaturmavakuutuksia yhtiöiden yhteistyösopimuksen piirissä olevien toimihenkilö- ja palkansaajajärjestöjen jäsenille. www.henkivakuutuskuntoon.fi www.kalevavakuutus.fi

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.