Ajankohtaista tietoa

Suomen vanhin henkivakuuttaja täyttää tänään 140 vuotta

1.12.2014 / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutuksella on ollut merkitystä naimamarkkinoilla Suomessa: yli sata vuotta sitten hyvän aviomiehen ominaisuuksiin kuului henkivakuutus. Suomen vanhin henkivakuuttaja Kaleva tuntee suomalaisten henkivakuutusasiat jo 140 vuoden ajalta.

1800-luvulla ja 1900-luvun alussa henkivakuutuksen ottaminen oli suosittua varakkaiden ihmisten keskuudessa. Työläisillä ja köyhälistöllä ei ollut varaa henkivakuutuksiin. Hyvän aviomiehen ominaisuuksiin kuului, että hänellä oli henkivakuutus kuoleman varalta. Sillä perheen taloudellinen hyvinvointi pystyttiin takamaan, vaikka perheenisästä aika jättäisi.

- Kulkutaudit, keuhkotaudit ja influenssaepidemiat olivat yleisimpiä kuolinsyitä 1800-luvun lopussa, kun Kaleva aloitti toimintansa. Yleisimmät kuolinsyyt ovat muuttuneet 140 vuoden aikana. Monet taudit, kuten tuberkuloosi, on saatu kukistettua Suomesta kokonaan, tai niihin on kehitetty lääkkeitä. Nykyään verisuonitaudit ja syövät aiheuttavat eniten kuolemia ihmisten keskuudessa, kertoo Kalevan toimitusjohtaja Paula Salonen.

- Nyt henkivakuuttaminen ei ole pelkästään varakkaiden herkkua. Vakuutusalan kehitys ja kilpailu ovat muodostaneet henkivakuutusten hinnat sellaisiksi, että lähes kaikilla pitäisi olla varaa vakuuttaa henkensä, Salonen jatkaa.

Suomalaiset ovat henkivakuuttaneet itsensä huonosti

Vain kolmasosalla työikäisistä suomalaisista on henkivakuutus. Kuolemaan liittyy myös pelkoa, joka on yleistä erityisesti lapsiperheissä.

- Vaikka sosiaaliturva on Suomessa todella hyvällä tasolla, sen antama turva ei ulotu kuolemantilanteisiin. Erityisesti lapsiperheissä on hyvä olla jokin turva siltä varalta, että taloutta pyörittää yhtäkkiä kahden vanhemman sijasta vain yksi, Salonen jatkaa.

Kalevan elokuussa teettämän kyselytutkimuksen mukaan* lähes kolmasosa (31 %) vastaajista, joilla on puoliso, pelkää puolisonsa kuolemaa. Myös vastaajat, joiden perheessä on nuoria lapsia, pelkäävät puolisonsa kuolemaa enemmän kuin ne, joilla ei ole vielä lapsia tai lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa.

Kuolemanpelko vähenee, jos kuoleman varalle on tehty valmisteluja, joten henkivakuutuksen ottaminen voisi keventää mieltä. Yli puolet suomalaisista ei ole tehnyt mitään valmisteluja kuolemansa varalle, joista yhdeksi voi laskea henkivakuutuksen ottamisen.

* Kalevan teettämään kyselytutkimukseen osallistui 1 006 henkilöä. Vastaajajoukko painotettiin 18–74-vuotiasta väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan. Tutkimus toteutettiin sähköisesti elokuussa 2014. Kyselyn toteutti Kalevan toimeksiannosta YouGov Finland.

Lisätietoja:

Paula Salonen, toimitusjohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, p. 050 424 4280, paula.salonen@mandatumlife.fi Riikka Rytilahti, tiedottaja, If, p. 050 424 4223, riikka.rytilahti@if.fi

Kaleva on Suomen vanhin ja yksi vakavaraisimmista henkivakuutusyhtiöistä. Tänä vuonna Kaleva täyttää 140 vuotta. Yhteistyössä Sammon tytäryhtiön If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n kanssa Kaleva on erikoistunut tuottamaan henki- ja tapaturmavakuutuksia. Kaleva on ollut pitkään järjestöjen vahva kumppani, ja pitkäjänteisen yhteistyön seurauksena Kaleva tarjoaa yli 80 ammattiliiton ja järjestön jäsenille jopa 60 prosenttia edullisemman henki- ja tapaturmavakuutuksen kuin muut vakuutusyhtiöt.

henkivakuutuskuntoon.fi